Ekonomika

Bez ekonomiky to nejde

Aby mohla lidská společnost fungovat tak, jak z našeho úhlu pohledu fungovat má, potřebuje funkční ekonomiku. Bez té by totiž nebyl v žádném případě

Přečíst

Ekonomice neutečeme

Když se řekne slovo ekonomika, někteří z nás zbystří, zatímco jiné to nechá zcela v klidu. Někteří z nás jsou na ní totiž přímo bytostně

Přečíst

Zajímejte se o ekonomiku

Sledujeme-li jakékoliv zpravodajství nebo čteme noviny, zaručeně se tu pokaždé dozvíme i nějaké ty informace z oblasti ekonomiky. Někdy jsou tyto roztroušené mezi

Přečíst

Ekonomika nás spojuje

Lidé jsou stejně jako vlastně i jiní živí tvorové orientováni v první řadě sami na sebe. I kdyby nám propaganda stejně jako někdy

Přečíst

Ekonomika má fungovat

Ekonomika je jednou z nejzásadnějších věcí, jež mají dopad na život lidí. Když tato vzkvétá, daří se lidem o poznání lépe, než když

Přečíst

Ekonomika je věcí všech

Od okamžiku, kdy človíček spatří světlo světa, je tento zapojen do ekonomických procesů, jež kolem něho probíhají. Pochopitelně v onom nejútlejším věku ještě

Přečíst

Ekonomice neunikneme

I kdybychom se snažili schovat sebevíc, je jisté, že si nás ekonomika vždycky najde. Není před ní úniku, ať žijeme ve městě

Přečíst

Ekonomice neunikneme

I kdyby se člověk snažil sebevíc, nikdy nemůže zůstat zcela stranou ekonomického dění, které probíhá v jakékoliv společnosti, již lze někde na světě

Přečíst

K čemu je nám ekonomika?

Ať už se dnes podíváme na náš život z jakéhokoliv úhlu pohledu, vždy dospějeme k poznání, že je tento stoprocentně spojen s ekonomickými procesy, jež

Přečíst

Ekonomika je nezbytná

Pokud by se lidé v dnešní době ze dne na den ocitli zcela mimo existující ekonomiku, byli by ztraceni. Bez ekonomiky už totiž

Přečíst