Ekonomika

Ekonomika nás spojuje

Lidé jsou stejně jako vlastně i jiní živí tvorové orientováni v první řadě sami na sebe. I kdyby nám propaganda stejně jako někdy

Přečíst

Ekonomika má fungovat

Ekonomika je jednou z nejzásadnějších věcí, jež mají dopad na život lidí. Když tato vzkvétá, daří se lidem o poznání lépe, než když

Přečíst

Ekonomika je věcí všech

Od okamžiku, kdy človíček spatří světlo světa, je tento zapojen do ekonomických procesů, jež kolem něho probíhají. Pochopitelně v onom nejútlejším věku ještě

Přečíst

Ekonomice neunikneme

I kdybychom se snažili schovat sebevíc, je jisté, že si nás ekonomika vždycky najde. Není před ní úniku, ať žijeme ve městě

Přečíst

Ekonomice neunikneme

I kdyby se člověk snažil sebevíc, nikdy nemůže zůstat zcela stranou ekonomického dění, které probíhá v jakékoliv společnosti, již lze někde na světě

Přečíst

K čemu je nám ekonomika?

Ať už se dnes podíváme na náš život z jakéhokoliv úhlu pohledu, vždy dospějeme k poznání, že je tento stoprocentně spojen s ekonomickými procesy, jež

Přečíst

Ekonomika je nezbytná

Dokážete si představit, jak by vypadal náš svět, kdyby neexistovala ekonomika? Možná jsem vás touto otázkou trochu zaskočil, možná právě nevíte, co

Přečíst

Co je pro lidi ekonomika?

Když se nad tím zamyslíme, nemůžeme dospět k jinému závěru, než že je ekonomika jednou ze záležitostí, bez nichž lidstvo naprosto nemůže existovat.

Přečíst