Pojištění

Pojistka je jistota

Lidé nejednou při nejrůznějších příležitostech narazí, klopýtnou, případně si natlučou nos. A to nejen fakticky, ale klidně i v přeneseném smyslu toho slova.

Přečíst

Jistota je jistota

Člověk se může snažit třeba i sebevíc, a přesto nikdy nemá stoprocentní jistotu, že se bude v jeho životě vše vyvíjet tak, jak

Přečíst

Pojištění pomůže

Nikdo z nás se nemůže stoprocentně spolehnout na to, že jemu a jeho majetku se nikdy nic nestane. Jistě, zatímco jsou někteří z nás

Přečíst

Nezapomeňte na pojištění

Neštěstí může potkat někdy v životě kohokoliv z nás, nepříjemnosti menšího rozsahu pak snad každého. A je logické, že ať už někdo utrpí jakoukoliv

Přečíst

Nabízí se pojištění

I kdyby si člověk počínal maximálně opatrně a ostražitě, i kdyby se maximálně vynasnažil vyhnout se potenciálně hrozícím rizikům, nikdy není jistota,

Přečíst

Jste pojištěni?

Kolikrát si jenom člověk naplánuje, že bude dělat to, a to a tomu bude následovat určitý efekt! Ovšem kolikrát to skončí jenom

Přečíst