Podnikání

Buďme rádi za podnikatele

Pokud se našinci baví o soukromých podnikatelích, pak nejednou vyjadřují i diametrálně odlišné názory. A to jednak proto, že jsou takoví podnikatelé

Přečíst

Jak se podniká?

Soukromými podnikateli se stávali, stávají a určitě i budou stávat především ti, kdo mají ostatním co nabídnout. A pochopitelně ti, kdo mohou

Přečíst

Jak se soukromě podniká?

Kdysi u nás bylo soukromé podnikání zakázáno, a proto jsme tu měli v našich řadách výlučně zaměstnance převážně státního a v menší míře družstevního

Přečíst

Kde chybí podnikatelé?

Jak všichni dobře víme, existují lidé, jimž se říká soukromí podnikatelé. Tito pracují podobně jako ti ostatní, tedy zaměstnanci, ovšem na rozdíl

Přečíst

Nebohé podnikání

To u nás bylo po sametové revoluci slávy, když se objevili první soukromí podnikatelé! Jakkoliv by tito tehdejší průkopníci sotva uspěli mezi

Přečíst