Podnikání

Jak se soukromě podniká?

Kdysi u nás bylo soukromé podnikání zakázáno, a proto jsme tu měli v našich řadách výlučně zaměstnance převážně státního a v menší míře družstevního

Přečíst

Kde chybí podnikatelé?

Jak všichni dobře víme, existují lidé, jimž se říká soukromí podnikatelé. Tito pracují podobně jako ti ostatní, tedy zaměstnanci, ovšem na rozdíl

Přečíst

Nebohé podnikání

To u nás bylo po sametové revoluci slávy, když se objevili první soukromí podnikatelé! Jakkoliv by tito tehdejší průkopníci sotva uspěli mezi

Přečíst

Podnikání je vždy risk

Jestli se dá soukromé podnikání něčím charakterizovat, pak tím, že tu nemá ten, kdo se nějakému tomu podnikání věnuje, nikdy své jisté.

Přečíst