Ekonomika nás spojuje

Lidé jsou stejně jako vlastně i jiní živí tvorové orientováni v první řadě sami na sebe. I kdyby nám propaganda stejně jako někdy za dob minulých ukazovala jenom hrdiny, kteří se cele obětovali pro ty ostatní, jde každému v první řadě o to, aby uspokojil svoje vlastní potřeby a touhy.
Ovšem to rozhodně neznamená, že by se lidi v masovém měřítku oddělovali od těch ostatních, že by si hráli jen takzvaně na vlastním písečku a nechtěli kontakty s jinými, jimž jde logicky pro změnu o blaho jejich.

placení na trhu

Lidé totiž už dávno pochopili, že nikdo sám neobstojí. Že kdyby byl každý sám svého štěstí strůjcem, činil by vše výhradně ve svém zájmu, ovšem postrádal by to, co mu mohou nabídnout jiní. Nikdo totiž nezvládne vše.
A tak se nakonec utvořily společnosti, v nichž spolu lidé spolupracují. A činí tak s vědomím, že jim to něco dává. A aby jim to něco dávalo, musí tu být fungující ekonomika.
Je to právě ekonomika, jež umožňuje rozvoj a uspokojování všech přání, která lidé mají. Nikdo nedokáže vše, ale každý dokáže aspoň něco, co může vyměnit za to, co mu mohou poskytnout ti druzí. A pokud takové ekonomické procesy fungují, profitují z toho všichni, každému může ekonomika něco nabídnout. Byť pochopitelně vždy někomu více a někomu méně, ryzí komunismus je nedosažitelný.

mince ve vodě

Ovšem ekonomika funguje nejenom díky práci obyčejných lidí. Ta potřebuje rovněž kvalitní vedení ze strany mocných tohoto světa, u té je nezbytné její moudré spravování. Když totiž začnou vládnout ekonomice nedoukové nebo ignoranti, nemůže to pro nikoho dobře skončit.
A tak by si lidé z jakékoliv země měli volit jenom takové vládce, kteří jejich ekonomice prospějí nebo jí v nejhorším případě aspoň nebudou škodit. Protože nošení pomyslných růžových brýlí je sice pohodlné, ale to, že nevidíme vládnoucí černé scénáře, nás nespasí.
A proto musíme počítat s tím, že před ekonomikou nikam neutečeme. A když necháme neumětely, aby nám vládli, mohlo by to dojít až do situace, kdy bude i v ekonomice platit to, čím nás strašívali při řečech o atomové válce. Že až dojde na splácení našeho státního dluhu, budou živí závidět mrtvým.


Jak bude reklama vypadat?
-
Kup si reklamu pod tímto článkem jen za 50 Kč
Zobrazit formulář pro nákup

Sdílet na Facebooku

Další zajímavé články