Co obnáší CFD obchodování?
Sedm nejkrásnějších drahokamů. Které to jsou a co o nich musíte vědět?
Ekonomika nás spojuje

Ekonomika má fungovat

Ekonomika je jednou z nejzásadnějších věcí, jež mají dopad na život lidí. Když tato vzkvétá, daří se lidem o poznání lépe, než když

Přečíst

Ekonomika je věcí všech

Od okamžiku, kdy človíček spatří světlo světa, je tento zapojen do ekonomických procesů, jež kolem něho probíhají. Pochopitelně v onom nejútlejším věku ještě

Přečíst

Pojistka je jistota

Lidé nejednou při nejrůznějších příležitostech narazí, klopýtnou, případně si natlučou nos. A to nejen fakticky, ale klidně i v přeneseném smyslu toho slova.

Přečíst

Bydlení je drahý špás

Všichni víme, v jaké nezáviděníhodné pozici se v naší společnosti nacházejí bezdomovci. Tito se potýkají s celou řadou nejrůznějších problémů, jež tu více a tu

Přečíst

Půjčky jsou půjčky

I kdybychom si do omrzení opakovali, že mají lidé žít jenom v rámci možností, na které si dokážou sami vydělat, vždy se najde

Přečíst