devene

Ekonomika nás spojuje

Lidé jsou stejně jako vlastně i jiní živí tvorové orientováni v první řadě sami na sebe. I kdyby nám propaganda stejně jako někdy

Přečíst

Ekonomika má fungovat

Ekonomika je jednou z nejzásadnějších věcí, jež mají dopad na život lidí. Když tato vzkvétá, daří se lidem o poznání lépe, než když

Přečíst

Ekonomika je věcí všech

Od okamžiku, kdy človíček spatří světlo světa, je tento zapojen do ekonomických procesů, jež kolem něho probíhají. Pochopitelně v onom nejútlejším věku ještě

Přečíst