Základy investování do akcií: Vše, co byste měli vědět, než vložíte své peníze do cenných papírů

Rozhodli jste se, že své volné finanční prostředky nenecháte napospas inflaci, a naopak je výhodně investujete do akcií? Než tak učiníte, rozšiřte si obzory o všechny důležité informace, bez kterých byste se do světa investičních příležitostí rozhodně neměli pouštět.

Rizika, která musíte vzít v úvahu

Akcie sice nejsou tak rizikové jako „nevypočitatelné“ kryptoměny, ale zcela jistě nepatří mezi nejbezpečnější formy investic. Chtě nechtě budete muset akceptovat možná rizika. Co konkrétně může negativně ovlivnit hodnotu vámi investovaných prostředků?

akcie

Především jde o úrokové riziko, riziko likvidity, riziko zhoršení finanční situace podniku (tzv. kreditní riziko) nebo riziko ředění akcií, kdy se zvýší objem emitovaných majetkových cenných papírů a dojde ke snížení hodnoty dříve vydaných. Seznam potenciálních hrozeb je samozřejmě o něco delší a většině z nich začínající investoři vůbec netuší.

Jak investiční rizika zmírnit?

Investor může výrazně zmírnit dopad některých rizik tak, že své investice do akcií diverzifikuje, a to nejen v rámci akcií (tj. nákupem cenných papírů společností z různých sektorů), ale především nákupem různých aktiv. Ideální investiční portfolio zahrnuje dluhopisy, nemovitosti a další druhy investic včetně alternativních.

Proč investovat právě do akcií?

Akcie lákají investory kvůli možného profitu z růstu (pozor – stejně tak může hodnota klesat) i dividendům, které se mohou stát zajímavým zdrojem pasivního příjmu.

Pro začínajícího tuzemského investora může být dobrou volbou český trh, jehož výhodami jsou dostupnost a poměrně nízké poplatky. Nevýhodou pak skutečnost, že nabídka českých akcií není příliš velká, takže neumožňuje sestavení širšího portfolia. V souvislosti s Burzou cenných papírů Praha (BCPP) se setkáte s indexem PX, což je oficiální cenový index s váženým poměrem nejlikvidnějších cenných papírů počítaný v reálném čase.

Daleko více obchodních příležitostí přináší zahraniční akciové trhy, v jejichž případě však musí investor počítat s vyššími poplatky.
U výnosů z dividend je podstatná velikost dividendy vůči tržní ceně akcie. Dividendový výnos patří mezi klíčové parametry investorů, kteří nemají v plánu spekulovat ohledně růstu či poklesu hodnoty akcie, ale chtějí cenné držet dlouhodobě. Mezi další důležitá kritéria patří stabilita a trend vyplácení dividend z hlediska minulých let.

analýza

V jakém časovém horizontu investovat?

Investor se může vydat dvěma různými cestami. První vede k dlouhodobému držení akcií, druhá ke krátkodobým transakcím neboli daytradingu.

Důvodem pro dlouhodobým investicím, ke kterým se uchyluje značná část investorů, je možnost růstu hodnoty i vyplácení dividendového výnosu.

Daytrading funguje na principu finanční páky (někdy též finančního pákového efektu), kdy investor používá pro nákup akcií nejen vlastní, ale i vypůjčený kapitál. Jedná se tedy o obchodování na úvěr, které umožňuje vydělávat i na velmi malých cenových výkyvech. Výhodou finanční páky je možnost maximalizace zisku při nízkém kapitálu. Nevýhodou pak riziko velké finanční ztráty v případě neúspěšného obchodu.

Bez ohledu na to, kterou investiční strategii zvolíte, obchodujte pouze v případě dostatečné znalosti daného trhu a schopnosti predikce budoucího vývoje. Nepouštějte se do transakcí, kterým nerozumíte a nezapomeňte, že rozhodující je správné načasování. Naučte se číst v grafech – pomůžou vám rozklíčovat trendy, a tím i zvýšit šanci na úspěch.


Jak bude reklama vypadat?
-
Kup si reklamu pod tímto článkem jen za 50 Kč
Zobrazit formulář pro nákup

Sdílet na Facebooku

Další zajímavé články