Vede vůbec někdy cesta ven?

Mělo by být všem více než jasné, že ekonomika nikdy nestála a nikdy ani stát nebude na velkých firmách. Bohužel je mylné myslet si, že pokud v naší zemi bude dostatek velkých firem, bude více pracovních míst a blahobyt jen pokvete. Spousta lidí si tohle i přesto myslí, překrývajíce všechna ta bolestná místa, která se sebou velké podniky přinášejí.

bruza

Velké firmy versus malé

Kdežto malé firmy skutečně stojí za rozkvětem ekonomiky, ať už jsou to malí zemědělci, řemeslníci, malé firmy obecně, jsou to právě velké firmy, na které je kladen větší důraz. Ty přece zaměstnávají více lidí, ba i v některých místech poskytují svým zaměstnancům nadstandardní ohodnocení. Je však důležité dívat se na to, jakým způsobem velké podniky zasahují do dění v zemi působení. A zde narazíme na kámen úrazu – zatímco prostředí malých firem se neustále mění a je zde velký tlak na konkurence-schopnost, a to nejen cenovou, ale i mzdovou například, velké korporátní prostředí bývá vůči těmto změnám rigidní, ba se i snaží o rigiditu vně sebe sama. Například lobbismus a politická síla velkých korporací dovoluje, aby ekonomické prostředí a jakýkoliv volný trh více či méně dělal to, co velké firmy chtějí, byť reálně nad ním nemají žádnou moc. Vše je jenom o iluzi, kterou dokážou tyto subjekty prodat vrcholným politikům.

zemědělství

Podpora malých firem

V našem státě i v Evropské unii jako takové existuje rozsáhlý systém finanční pomoci malým subjektům. Ovšem ironií osudu je, že většinu těchto peněz dostanou zase a opět velké firmy, které nejenže mají dostatečnou sílu, ale i počty a kapitál na to, aby si o takovou pomoc zažádaly a neustále strategicky o ní usilovaly. Malé firmy nemají ani počty, ani vzdělané lidi, ani vlastní oddělení ani kapitál na to, aby se vůbec mohly o velké finanční půjčky a výhodné dotace ucházet. Častokrát se tak do výběrových řízení hlásí opět a zase jen velké subjekty. Malý řemeslník nemá čas na to, aby někde běhal po úřadech a vysvětloval, na co že to vlastně potřebuje oněch sto tisíc.

Závěrem je třeba uvést, že byť velké podniky skutečně dovolují jistý růst, tento růst je následně zbrzděn a udržován v jakémsi kómatickém stavu, neboť je daleko výhodnější. Zároveň také potlačují veškerou konkurenceschopnost a elasticitu trhu, což vede k nepříznivým ekonomickým důsledkům.


Jak bude reklama vypadat?
-
Kup si reklamu pod tímto článkem jen za 50 Kč
Zobrazit formulář pro nákup

Sdílet na Facebooku

Další zajímavé články