V některých případech je nutné zdanit i dar

Novely a změny zákonů mohou někdy způsobit u běžných obyvatel, kteří se v této oblasti nepohybují, tak trochu zmatky. Zejména, pokud je něco po dlouhá léta zažité a pak dojde ke změnám. A ne každý z nás hlídá všechny změny a novelizace. Platí to i u daní z darů.

účetnictví

  • Jednou ze zásadních změn je výše daně. Částka se pochopitelně zvýšila.
  • Dříve zaplatil obdarovaný z daru do jednoho milionu korun 7 %, dnes se tato částka zvýšila na 15 %.
  • Pokud se jedná o právnickou osobu, pak daň činí 19 %.

Změny nastaly také v otázce, od koho se dary daní a od koho ne.V současné době jsou od daně osvobozeny dary od příbuzných v přímé linii i v linii vedlejší.

  • Dar nepodléhá dani ani v případě, že pochází od osob, se kterou žijete alespoň jeden rok ve společné domácnosti a společně hospodaříte.

Hodnota daru hraje významnou roli

Důležitou informací také je, že nemusíte danit dary, jejichž hodnota nepřesáhla v jednom zdaňovacím období částku 15 000,- kč. V tomto případě nehrají roli ani příbuzenské vztahy a ani povaha darů. Jestliže dary tuto částku přesáhnou (hodnota jednotlivých darů se sčítá), pak platí daňová povinnost.

účetní

Jakým způsobem dary danit

Je to docela jednoduché. Prostě uvedete nabytí daru současně s dalšími příjmy v jednom daňovém přiznání. Problém to může být pro ty, kteří daňové přiznání nepodávají vůbec. V tomto případě se dar uvádí jako ostatní příjem.

  • Slevy na daníchmohou uplatňovat podnikatelé nebo osoby, které mají příjem kupříkladu z pronájmů a utrpěli v posledním zdaňovacím období ztrátu
  • Ti mohou také základ daně kompenzovat.

DŮLEŽITÁ INFORMACE NA ZÁVĚR:

  • V roce 2015 se uzákonila oznamovací povinnost o příjmech, které jsou od daně osvobozeny a které přesahují částku pěti milionů.
  • Jedná se o příjmy, které nejsou finančním úřadem zjistitelné z veřejně přístupného rejstříku.


Jak bude reklama vypadat?
-
Kup si reklamu pod tímto článkem jen za 50 Kč
Zobrazit formulář pro nákup

Sdílet na Facebooku

Další zajímavé články