Skvělá zpráva pro všechny zaměstnance! Od letošního roku dostáváme vyšší čistou mzdu!

Skutečně jsme se konečně dočkali. Tak dlouho diskutovaná změna v daních z příjmu konečně prošla schvalovacím procesem, až ji pan prezident podepsal a vešla v účinnost od prvního ledna roku 2021.
Důležitou změnou, kterou očekávali zaměstnavatelé a hlavně zaměstnanci, byla neustále protahovaná debata o zrušení    s u p e r h r u b é   m z d y.
Nakonec byla změna uzákoněna. Co to znamená?
Především pro téměř všechny zaměstnance, kteří odvádějí daň ze závislé činnosti, přínos vyšší částky do jejich peněženek. Jak je to možné?

upozornění na vyšší mzdy

Vícero změnami. Za prvé došlo ke změně ve výpočtu odvodu zálohy na daň tím, že byla zrušena superhrubá mzda. Výpočet daní u zaměstnance se již nenavyšuje o povinné pojistné zaměstnavatele. Záloha na daň se vrací na původní výpočet před rokem 2008, kdy pro základ daně platila hrubá mzda. Zde je tedy první úspora.
Další úspora je to, že od ledna se taktéž zvýšila nezdanitelná částka na poplatníka z 2.070 Kč na 2.320, – Kč. O tuto nezdanitelnou částku má požádáno téměř každý zaměstnanec, který nastupuje do pracovního poměru a to tím, že podepisuje u zaměstnavatele Prohlášení poplatníka daně z příjmů ze závislé činnosti. U zaměstnanců se tento formulář vžil jako „daňovka“ nebo „růžový papír“.
S touto „růžovkou“ se zaměstnanec setkává zpravidla při nástupu do zaměstnání. Je jeho právem, nikoliv povinností daňové prohlášení podepsat. Ale i když to není povinnost, doporučujeme zaměstnancům „růžovku“ podepsat a uplatnit své nároky. Mohou tím jen získat. A další setkání s „růžovým papírem“ nastává, když uplyne zdaňovací období (kalendářní rok) a pracovníci si mohou požádat o jakési    v y r o v n á n í   d a n í.  

peněženka plná peněz

Toho docílí tím, že vyplní a podepíši Žádost o roční zúčtování, které jim zpravidla předkládá mzdová účetní nebo je předává prostřednictvím vedoucích. Zde můžete požádat zároveň i o roční slevy na dani, jako jsou například na manželku, zaplacené pojistné na penzijní připojištění nebo životní pojištění, platby na odbory, dárcovství krve či dary charitě.
Možností je více, informujte se vždy u své mzdové účetní. Ráda vám odpoví a poradí tak, abyste dosáhli na nejvyšší slevy z daní, na které máte nárok.


Jak bude reklama vypadat?
-
Kup si reklamu pod tímto článkem jen za 50 Kč
Zobrazit formulář pro nákup

Sdílet na Facebooku

Další zajímavé články