Je těžké udržet si v dnešní době zaměstnání

Dnešní doba je velmi těžká, co se týká zaměstnání. Mnozí lidé, zvláště pracující v hotelnictví, restauracích, cestovním ruchu a našla by se i další povolání, ztratili práci. Ale v České republice je nastaven pro tyto situace záchranný systém, a to fungováním úřadů práce, kde se nacházejí odborníci, kteří vám v této nelehké situaci budou nápomocní. A to se zařazením zpět na trh práce. Ale i radou, jak se zaregistrovat na úřad práce a zjistit, zda máte nárok na podporu v nezaměstnanosti.

muž a žena hledají zaměstnání

Zjednodušeně řečeno – nárok na podporu v nezaměstnanosti vzniká, pokud jste splnili během dvou let alespoň 12 měsíců pojištěného zaměstnání. To znamená, že ve vašem zaměstnání musí zaměstnavatel z vaší mzdy odvádět pojistné na důchodové pojištění. Jestliže jste byli zaměstnání v klasickém pracovním poměru, tam problém nebude. Problém může nastat, pokud jste pracovali na jiný druh činnost. Což jsou dohody o provedení práce a dohoda o činnosti.
Obě smlouvy mají každá jinou hranici příjmů, ze které je zaměstnavatel povinen odvádět pojistné. U dohody o provedení práce odvádí zaměstnavatel pojištění v případě dosažení deseti tisíc korun hrubého/za měsíc. Kdežto dohoda o provedení činnosti zakládá povinnost odvádět pojištění, pokud hrubý příjem v měsíci dosáhne částky tři tisíce korun.

muž nemá peníze

Tyto řádky pro vás mohou být matoucí, pokud se nevyznáte v pojmech nemocenské a důchodové pojištění, zákonné odvody, hrubý příjem. Nechce tyto věci odborníkům a prostě se na úřadu práce zeptejte. V nouzovém stavu úředníci upřednostňují jiné formy komunikace, a to telefonicky, emailem, popřípadě – máte-li, datovou schránkou. Stejně tak – aby vás mohli zaregistrovat jako uchazeče o zaměstnání, potřebné formuláře si nemusíte vyzvedávat přímo na úřadu práce, ale najdete je na jejich webu a vyplníte si je v klidu domova. Poté postačuje vytisknout, podepsat a poslat emailem příslušné referentce na úřad práce.
Navíc, pokud se nacházíte ve hmotné nouzi, tzn. že vám zaměstnavatel ani nevyplatil mzdu, můžete požádat o okamžitou mimořádnou pomoc, a to také emailem. O tuto dávku se žádá též na úřadu práce, ale na odboru „Hmotná nouze“.


Jak bude reklama vypadat?
-
Kup si reklamu pod tímto článkem jen za 50 Kč
Zobrazit formulář pro nákup

Sdílet na Facebooku

Další zajímavé články