Jak můžeme ovlivnit výši daně, kterou platíme ze své mzdy?

Otázka. Proč platíme daně? Protože léty vystupňovaný systém si vyžaduje různé poplatky, které hradíme státu. Většina zaměstnanců ví, že platí ze svého platu či mzdy zálohu na daň a zdravotní pojištění a pojistné na sociální zabezpečení, ale to je tak vše. Nemají už představu, jak se taková daň vypočítá, kdo ji odvádí, jak se „dostane“ tam, kam má.
Zálohu na daň za své zaměstnance je povinen odvádět zaměstnavatel, který daň spočítá a odvádí na účet finanční správy, u které je ze zákona povinen se registrovat. Z platu či mezd váš chlebodárce odvádí srážkovou a zálohovou daň.

zdanění mezd a odvod daně

Oba výpočty jsou rozdílné a základní rozdíl mezi těmito daněmi je ten, že sražením srážkové daně ze mzdy či platu zaměstnance, je vaše daňová povinnost vyrovnaná a nevstupuje ani do ročního zúčtování, které provádí zaměstnavatel na žádost svého zaměstnance anebo do daňového přiznání, které podáváte vy sami, pokud máte ze zákona tuto povinnost.
Co znamená pojem roční zúčtování daně?
Vysvětleme si to jednoduše na příkladu: Uzavřete pracovní poměr, podepíšete Prohlášení poplatníka („růžový papír“) a tím jste, aniž byste to možná věděli, získali vyšší mzdu. Ještě než se rozepíšeme, podotýkáme, že pojem mzda se používá u výrobní sféry, pojem plat patří do rozpočtové sféry.

kalkulačka a výpočet daní

Budeme tak hovořit pro zjednodušení pojmů o mzdě (ale platí i pro platy). Takže – podepsali jste při nástupu do zaměstnání daňové prohlášení a tím jste uplatnili nezdanitelnou položku na poplatníka, to znamená, že z vaší mzdy se odečte položka, o kterou se poníží vaše hrubá mzda a daní se tím pádem nižší částka. To znamená, že odvádíte daň z nižší mzdy. A pokud máte děti, máte možnost zažádat i o snížení daní z důvodu uplatnění slevy na děti, respektive daňového zvýhodnění na děti. Podmínkou ale je, že děti s vámi sdílejí domácnost a v případě, že jsou zletilé, splňují podmínku nezaopatřenosti.


Jak bude reklama vypadat?
-
Kup si reklamu pod tímto článkem jen za 50 Kč
Zobrazit formulář pro nákup

Sdílet na Facebooku

Další zajímavé články