Co je pro lidi ekonomika?

Když se nad tím zamyslíme, nemůžeme dospět k jinému závěru, než že je ekonomika jednou ze záležitostí, bez nichž lidstvo naprosto nemůže existovat. Už od samotných počátků existence lidstva platilo ono známé ‚něco za něco‘, už naši praprapředci si navzájem poskytovali a měnili to, co si navzájem mohli nabídnout. Pouze to tehdy bylo daleko jednodušší v tom, že nebylo tolik výdobytků civilizace jako dnes, nebylo tolik co nabídnout a lidé toho ani tolik nesháněli, protože neměli ani tušení o vymoženostech, které se nabízejí dnes.

stovky v ruce

Ekonomika je pro nás zkrátka naprosto nezbytná. Týká se všeho, co souvisí s obchodováním, a bez obchodu, jak známo, dnes už nikdo neobstojí, týká se oběhu peněz a jiných hodnot, týká se finanční podpory čehokoliv.
Už když člověk získá třeba i jen pouhopouhou jedinou korunu, je tím zapojen do ekonomiky jako takové. Když ji pak utratí, je ekonomicky aktivní, když si ji uloží nebo investuje, opět tím podporuje rozvoj ekonomiky. A pokud někdo své peníze použije dejme tomu k nezákonným transakcím, jako jsou korupce, ilegální obchodování, nezdaněné operace a podobně, podporuje ekonomiku též, pouze v tomto případě tu zvanou šedá.

obrázek šeku

Ovšem je pochopitelné, že i když ekonomika zasahuje do života každého z nás, ne každý je touto ovlivněn stejně. Protože je logické, že čím více peněz člověk má a utrácí, respektive investuje, tím má větší vliv, a stejně tak je ekonomika více ovlivňována těmi nahoře, tedy politiky a bankéři než těmi dole, kteří si v potu tváře vydělávají na chléb svůj vezdejší.
Ale to je vlastně nepodstatné, co se existence ekonomiky týká. Protože ta tu je díky každému nějak ekonomicky aktivnímu člověku bez výjimky. Ta tu slouží všem. Pouze některým více a některým méně. A doufejme, že nám tu bude fungovat i nadále. Protože kde bychom my lidé bez ekonomiky byli?


Jak bude reklama vypadat?
-
Kup si reklamu pod tímto článkem jen za 50 Kč
Zobrazit formulář pro nákup

Sdílet na Facebooku

Další zajímavé články