Bez podpory státu by pracovní místa zanikala rychlostí blesku

Přiznejme si to, že bez podpory státu by mnohá pracovní místa zanikala rychlostí blesku a firmy by krachovaly jedna po druhé. To by ale současné krizi, která byla zapříčiněna pandemií koronaviru, nepomohlo, ba právě naopak. Proto stát musel přistoupit a podat pomocnou ruku. Představitelům státu bylo vyčítáno, že pandemii podcenili a firmy nechali svému osudu. Proto stát zatáhl za záchrannou brzdu. Pravda, pomoc mohla přijít dříve.
Díky schválenému kurzarbeitu bylo možno pomoci firmám k udržení pracovních míst a lidem bylo zachována pracovní pozice, i když se stolička pod nimi už povážlivě kymácela. Zaměstnavatelé mohli snížit svým pracovníkům týdenní pracovní úvazek a o ušlou náhradu požádat stát.

zaměstnanec zvedá palec nahoru

Formuláře programu Antiviru byly zveřejněny na webu MPSV. Firmy mohly o náhradu požádat jednoduchým vyplněním žádostí a ochránit tak pracovní místa. Propouštění mohlo být odsunuto na dobu neurčitou, protože jednou z podmínek kompenzace od státu bylo to, že firmy zachovají původní pracovní místa. Jen tak jim mohly být vyplaceny kompenzační prostředky.
Program Antivirus obsahoval více částí. Zaměstnavatelé se setkávali s označením režim A, režim B, režim A Plus. V průběhu se i navyšoval limit maximální výše podpory poskytované státem. V říjnu loňského roku měly firmy dokonce nárok na 100% náhradu mezd. Doba poskytování náhrad se postupně prodlužovala.
Byl také schválen program Antivirus C, kdy bylo firmám do padesáti zaměstnanců odpuštěny platby na sociální pojištění.

nabídka práce pro zaměstnance

Prodloužila se doba daňové uznatelnosti výdajů firmám. Ministerstvo práce a sociálních věcí připravilo krátké spoty jak správně vyplnit žádosti o náhradu mzdy. Na webu MPSV byl ke stažení i Manuál pro zaměstnavatele k programu Antivirus, zaměstnavatelé měli možnost shlédnout mnohá živá vysílání, kde byly zodpovídány dotazy textovou formou.


Jak bude reklama vypadat?
-
Kup si reklamu pod tímto článkem jen za 50 Kč
Zobrazit formulář pro nákup

Sdílet na Facebooku

Další zajímavé články